Urgentie en klachten

Urgentie

Heeft u snel een huurwoning nodig, maar niet genoeg inschrijftijd om die te vinden? Dan kunt u urgentie aanvragen. Met urgentie krijgt u voorrang voor een woning.

Youtube thumbnail

De gemeenten in de regio Noord-Veluwe hebben regels gemaakt over urgentie. Hierin staat wanneer u urgentie kunt krijgen. De regels gelden voor de gemeenten Ermelo, Elburg, Harderwijk, Nunspeet, Putten en Oldebroek.

Wanneer kunt u urgentie aanvragen?

 • U bent 18 jaar of ouder;
 • U bent legaal in Nederland;
 • U staat ingeschreven bij Huren Noord-Veluwe;
 • Uw leven wordt ernstig bedreigd of verstoord door uw woonsituatie;
 • Er is iets naars gebeurd dat te maken heeft met hoe u woont. U kon dit niet voorkomen en er moet heel snel een oplossing zijn;
 • U heeft geprobeerd om eerst zelf een oplossing te vinden, zoals:
  • U reageert op woningen in de hele regio Noord-Veluwe;
  • U reageert op woningen via loting;
  • U zoekt naar woningen buiten de regio Noord-Veluwe.

Let op: er zijn organisaties actief die woningzoekenden helpen om urgentie aan te vragen. Hiervoor vragen zij forse bedragen, terwijl dit geen garantie biedt over de uitkomst of de beslistermijn versnelt. Wij raden u aan geen zaken met hen te doen. 

De regels over urgentie kunt u hier nalezen:

Regels over urgentie

Hoe vraagt u urgentie aan?

 • Neem contact op met een corporatie van Huren Noord-Veluwe;
 • De medewerker van de corporatie schat in of u kans maakt op urgentie. Ook al is uw kans klein, u kunt altijd urgentie aanvragen;
 • Het aanvragen van een urgentie is gratis;
 • De urgentiecommissie beoordeelt uw aanvraag. De commissie neemt haar eigen besluit op uw aanvraag. Corporaties of gemeenten hebben hier geen invloed op;
 • U ontvangt het besluit per brief.

Bij uw aanvraag voor urgentie moet u documenten aanleveren. Welke dit zijn, leest u hier:

Documenten bij aanvraag urgentie

Als u geen urgentie krijgt

In haar besluit legt de urgentiecommissie uit waarom u geen urgentie krijgt. Bent u het daar niet mee eens? Dan kunt u bezwaar maken. Hoe u dit doet, leest u in het besluit van de urgentiecommissie.

 

Als u wel urgentie krijgt

Krijgt u wel urgentie? Dan kunt u direct met voorrang op woningen reageren. Uw urgentie is 6 maanden geldig.

Corporaties verwachten dat u een woning zoekt in de hele regio Noord-Veluwe. U mag niet alleen in een bepaalde wijk of plaats zoeken.

Uw urgentie geldt alleen voor woningen die corporaties verdelen via inschrijfduur. Dit leest u in de advertentie.

Corporaties mogen woningen uitsluiten voor urgenten. Dat betekent dat u bij deze woningen geen voorrang krijgt. U reageert op deze woningen via uw inschrijfduur. 

 

Hoe lang heeft u urgentie?

U krijgt 6 maanden urgentie. Na 6 maanden krijgt u geen voorrang meer. U ontvangt hier geen bericht over.

Lukt het niet om binnen 6 maanden een woning te vinden? Dan kunt u verlenging van uw urgentie aanvragen. Neem hiervoor contact op met de corporatie.

 

Intrekken urgentieverklaring
De urgentiecommissie kan uw urgentie intrekken. Dit gebeurt als:

 • Uw gegevens onjuist zijn;
 • Uw situatie verandert waardoor u geen urgentie meer nodig heeft;
 • U een woning weigert die een corporatie u aanbiedt.

Wilt u meer informatie over de Urgentiecommissie van Noord-Veluwe? Lees dan het jaarverslag.

Jaarverslag 2022

Klachten

De woningen in deze regio worden zo eerlijk mogelijk verdeeld. De gemeenten hebben daarvoor regels vastgesteld. Deze regels staan in de huisvestingsverordening.

Vindt u dat corporaties of gemeenten de regels niet goed toepassen? Dan kunt u een klacht indienen. Neem contact op met een corporatie voor meer informatie.

Neem contact op met een corporatie