0000

Nieuws

Nieuw

Laatste nieuws

Voorrang voor grote huishoudens op grote huurwoningen in Nunspeet

22-12-2021

In 2022 gaat Omnia Wonen, in samenwerking met de gemeente, in Nunspeet experimenteren met passend toewijzen op basis van huishoudgrootte. Dat betekent dat grotere woningen met voorrang worden aangeboden aan grotere gezinnen.

Waarom passend toewijzen?
Omnia wonen staat voor passend wonen, ook wanneer je kijkt naar de grootte van de woning en de grootte van het huishouden. In de huidige tijd is woningkrapte een actueel gegeven. In dat kader is het eigenlijk niet goed uit te leggen wanneer een grote eengezinswoning naar een eenpersoonshuishouden gaat. Gemeente Nunspeet en huurdersbelangenvereniging de S.H.O.W. delen deze visie. De wens om ook op dit gebied meer passend te kunnen toewijzen, bestaat al geruime tijd. Wat we graag willen, is het volgende: Zoveel mogelijk mensen in een passende woning.

Passend toewijzen bestaat al wanneer je kijkt naar de hoogte van de huur en het inkomen van het huishouden. Immers, een woningzoekende kan enkel reageren op woningen die qua huurprijs aansluiten op het inkomen. Dankzij de afspraak die is gemaakt met gemeente Nunspeet en de huurdersbelangenvereniging, wordt het nu mogelijk om ook op basis van huishoudgrootte en de grootte van de woning passender toe te wijzen.

Sommigen gemeenten werken al met een bezettingsnormen waarbij grote huishoudens voorrang krijgen op grote woningen. In Nunspeet kennen we geen bezettingsnorm in de huisvestingsverordening, maar voeren we nu een jaar lang een proef uit.

Wat betekent dit precies?
Het betekent dat grotere woningen in Nunspeet met voorrang worden aangeboden aan grotere huishoudens. En dit gebeurt gedurende het jaar 2022 als proef:

  • Woningen met 3 slaapkamers worden met voorrang geadverteerd aan 3+ huishoudens
  • Woningen met 4 of meer slaapkamers worden met voorrang geadverteerd aan 4+ huishoudens

Aan het einde van het jaar zal worden geëvalueerd of de proef is geslaagd en of deze wordt voortgezet.

En verder
Vanaf 2022 zullen de woningen met voorrang worden aangeboden op www.hurennoordveluwe.nl. Dit geldt dus voor alle sociale huurwoningen in Nunspeet met 3 of meer slaapkamers.

Laatste nieuws