0000

Passend toewijzen

Sinds 2016 gelden er regels voor de toewijzing van sociale huurwoningen. Dit zijn de huurwoningen met een netto (kale) huurprijs tot € 737,14 (prijspeil 2020) per maand. De sociale huurwoningen moeten door de corporaties passend worden toegewezen. Dit betekent dat de hoogte van de huur past bij uw inkomen en huishoudgrootte. U kunt daarom ook niet op alle woningen reageren.

Let op: bij het bepalen van uw inkomen telt het inkomen van inwonende (volwassen) kinderen niet mee. Het inkomen van eventueel andere meeverhuizenden telt wel mee.

In het schema hieronder ziet u op welke woningen u kunt reageren (prijspeil 2020).
(klik op het schema om deze te vergroten)
 

Een uitleg over passend toewijzen gebaseerd op uw huishoudgrootte

Wanneer heeft het passend toewijzen gevolgen voor u?

Als u alleenstaand bent en:

  • een inkomen heeft t/m € 23.225*, dan kunt u alleen reageren op woningen met een netto huurprijs t/m € 619,01;
  • een inkomen heeft hoger dan € 23.225*, maar t/m € 39.055, dan kunt u reageren op woningen met een netto huurprijs vanaf € 619,02;
  • een inkomen heeft hoger dan € 39.055, maar t/m € 48.000, dan kunt u reageren op woningen met een netto huurprijs vanaf € 663,41. Een beperkt deel van deze woningen is voor u toegankelijk.

Als u een tweepersoonshuishouden heeft en:

  • een inkomen heeft t/m € 31.550*, dan kunt u reageren op woningen met een netto huurprijs t/m € 619,01;
  • een inkomen heeft hoger dan € 31.550*, maar t/m € 39.055, dan kunt u reageren op woningen met een netto huurprijs vanaf € 619,02;
  • een inkomen hoger heeft dan € 39.055, maar t/m € 48.000, dan kunt u reageren op woningen met een huurprijs vanaf € 663,41. Een beperkt deel van deze woningen is voor u toegankelijk.

Als u een drie- of meer persoonsuishouden heeft en:

  • een inkomen heeft t/m € 31.550*, dan kunt u reageren op woningen met een netto huurprijs tot en met € 663,40;
  • een inkomen heeft hoger dan € 31.550*, maar t/m € 39.055, dan kunt u reageren op woningen met een netto huurprijs tot en met € 737,14;
  • een inkomen hoger heeft dan € 39.055, maar t/m € 48.000, dan kunt u reageren op woningen met een huurprijs vanaf € 663,41. Een beperkt deel van deze woningen is voor u toegankelijk.

Heeft u een inkomen hoger dan € 48.000? Dan komt u alleen in aanmerking voor huurwoningen met een netto huurprijs boven de € 737,14 per maand.

*Heeft u de AOW-leeftijd bereikt? Dan liggen deze grenzen respectievelijk op € 23.175 voor eenpersoonshuishoudens en € 31.475 voor meerpersoonshuishoudens.

Actuele gegevens en huishoudgrootte
Het is belangrijk dat de gegevens bij Huren Noord-Veluwe altijd kloppen. Zodra er veranderingen in uw inkomen of de huishoudgrootte zijn, pas dit dan direct aan. Dat voorkomt teleurstellingen achteraf. U komt niet in aanmerking voor de woning als de informatie over uw inkomen, huishoudgrootte of leeftijd niet blijkt te kloppen. Om te controleren wat uw inkomen is moet u de meest recente inkomensverklaring aanleveren. Dit formulier kunt u opvragen bij de Belastingdienst of telefonisch via telefoonnummer 0800 - 0543.

Uw gegevens wijzigen

Indexatie van uw verzamelinkomen
Bij uw inschrijving vult u uw verzamelinkomen in van 2018 x 1,0613 of van 2019 x 1,0268. Hiermee indexeert u het inkomen naar 2020. Twijfelt u of u juiste verzamelinkomen heeft ingevuld? Neem dan contact op met een corporatie. Zij helpen u graag.

Passend aanbod
Als u bent ingelogd op deze website ziet u onder "passend aanbod" de woningen waarvoor u in aanmerking komt. Het passend aanbod is afgestemd op uw persoonlijke gegevens en een eventueel ingevuld zoekprofiel. Wist u dat u ook per e-mail de passende woningen kunt ontvangen via het zogenaamde tipbericht? Dit kunt u aangeven in uw zoekprofiel.

Maak een zoekprofiel en tipbericht aan