0000

Urgentie en klachten

Urgentie

Heeft u snel een huurwoning nodig, maar niet genoeg inschrijftijd om die te vinden? Dan kunt u urgentie aanvragen. Met urgentie krijgt u voorrang voor een woning.

De gemeenten in de regio Noord-Veluwe hebben regels gemaakt over urgentie. Hierin staat wanneer u urgentie kunt krijgen. De regels gelden voor de gemeenten Ermelo, Elburg, Harderwijk, Nunspeet, Putten en Oldebroek.

Wanneer kunt u urgentie aanvragen?

 • U bent 18 jaar of ouder;
 • U bent legaal in Nederland;
 • U staat ingeschreven bij Huren Noord-Veluwe;
 • Uw leven wordt ernstig bedreigd of verstoord door uw woonsituatie;
 • Er is iets naars gebeurd dat te maken heeft met hoe u woont. U kon dit niet voorkomen en er moet heel snel een oplossing zijn;
 • U heeft geprobeerd om eerst zelf een oplossing te vinden, zoals:
  • U reageert op woningen in de hele regio Noord-Veluwe;
  • U reageert op woningen via loting;
  • U zoekt naar woningen buiten de regio Noord-Veluwe.

Let op: er zijn organisaties actief die woningzoekenden helpen om urgentie aan te vragen. Hiervoor vragen zij forse bedragen, terwijl dit geen garantie biedt over de uitkomst of de beslistermijn versnelt. Wij raden u aan geen zaken met hen te doen. 

De regels over urgentie kunt u hier nalezen:

Regels over urgentie

De regels over urgentie staan ook in de huisvestingsverordeningen van de gemeenten Putten, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet en Oldebroek.

Hoe vraagt u urgentie aan?

 • Neem contact op met een corporatie van Huren Noord-Veluwe;
 • De medewerker van de corporatie schat in of u kans maakt op urgentie. Ook al is uw kans klein, u kunt altijd urgentie aanvragen;
 • Het aanvragen van een urgentie is gratis;
 • De urgentiecommissie beoordeelt uw aanvraag. De commissie neemt haar eigen besluit op uw aanvraag. Corporaties of gemeenten hebben hier geen invloed op;
 • U ontvangt het besluit per brief.

Bij uw aanvraag voor urgentie moet u documenten aanleveren. Welke dit zijn, leest u hier:

Documenten bij aanvraag urgentie

 

Als u geen urgentie krijgt

In haar besluit legt de urgentiecommissie uit waarom u geen urgentie krijgt. Bent u het daar niet mee eens? Dan kunt u bezwaar maken. Hoe u dit doet, leest u in het besluit van de urgentiecommissie.

 

Als u wel urgentie krijgt

Krijgt u wel urgentie? Dan kunt u direct met voorrang op woningen reageren. Uw urgentie is 6 maanden geldig.

Corporaties verwachten dat u een woning zoekt in de hele regio Noord-Veluwe. U mag niet alleen in een bepaalde wijk of plaats zoeken.

Uw urgentie geldt alleen voor woningen die corporaties verdelen via inschrijfduur. Dit leest u in de advertentie.

Corporaties mogen woningen uitsluiten voor urgenten. Dat betekent dat u bij deze woningen geen voorrang krijgt. U reageert op deze woningen via uw inschrijfduur. 

 

Hoe lang heeft u urgentie?

U krijgt 6 maanden urgentie. Na 6 maanden krijgt u geen voorrang meer. U ontvangt hier geen bericht over.

Lukt het niet om binnen 6 maanden een woning te vinden? Dan kunt u verlenging van uw urgentie aanvragen. Neem hiervoor contact op met de corporatie.

 

Intrekken urgentieverklaring
De urgentiecommissie kan uw urgentie intrekken. Dit gebeurt als:

 • Uw gegevens onjuist zijn;
 • Uw situatie verandert waardoor u geen urgentie meer nodig heeft;
 • U een woning weigert die een corporatie u aanbiedt.

Wilt u meer informatie over de Urgentiecommissie van Noord-Veluwe? Lees dan het jaarverslag.

Jaarverslag urgentiecommissie 2020

Jaarverslag urgentiecommissie 2021

 

Klachten

De woningen in deze regio worden zo eerlijk mogelijk verdeeld. De gemeenten hebben daarvoor regels vastgesteld. Deze regels staan in de huisvestingsverordening.

Vindt u dat corporaties of gemeenten de regels niet goed toepassen? Dan kunt u een klacht indienen. Neem contact op met een corporatie voor meer informatie.