0000

Urgentie en klachten

Urgentie

Heeft u met spoed een huurwoning nodig? Maar heeft u niet genoeg inschrijfduur om snel een woning te vinden? Dan kunt u urgentie aanvragen. Met urgentie krijgt u voorrang voor een woning.

U kunt urgentie krijgen als:

 • Uw woonsituatie uw leven ernstig bedreigt of verstoort;
 • Het ontstaan van de situatie niet uw eigen schuld is;
 • U er alles aan gedaan heeft om het probleem zelf op te lossen;
 • U niet binnen 6 maanden zelf een (andere) woning kunt vinden.

Meer informatie over urgentie

 

Hoe vraagt u urgentie aan?

 • Neem contact op met een corporatie van Huren Noord-Veluwe;
 • De medewerker van de corporatie schat in of u kans maakt op urgentie. Ook al is uw kans klein, u kunt altijd urgentie aanvragen;
 • U betaalt € 100,- voor uw urgentie aanvraag;
 • De urgentiecommissie beoordeelt uw aanvraag. De commissie neemt haar eigen besluit op uw aanvraag. Corporaties of gemeenten hebben hier geen invloed op;
 • U ontvangt het besluit per brief.

 

Als u geen urgentie krijgt

In haar besluit legt de urgentiecommissie uit waarom u geen urgentie krijgt. Bent u het daar niet mee eens? Dan kunt u bezwaar maken. Hoe u dit doet, leest u in het besluit van de urgentiecommissie.

 

Als u wel urgentie krijgt

Krijgt u urgentie, dan staat deze direct op uw inschrijving bij Huren Noord-Veluwe. U kunt dus direct met voorrang op woningen reageren. U krijgt alleen voorrang op woningen die corporaties verdelen via inschrijfduur.

Soms reageren meerdere mensen met urgentie op dezelfde woning. Dan krijgt de persoon met de oudste urgentieverklaring de woning. Bij sommige woningen krijgen urgenten geen voorrang. Dit leest u in de advertentie van de woning.

 

Hoe lang heeft u urgentie?

U krijgt 6 maanden urgentie. Na 6 maanden krijgt u geen voorrang meer. U ontvangt hier geen bericht over.

Wilt u uw urgentie verlengen? Neem dan contact op met de corporatie.

 

Intrekken urgentieverklaring
De urgentiecommissie kan uw urgentie intrekken. Dit gebeurt als:

 • Uw gegevens onjuist zijn;
 • Uw situatie verandert waardoor u geen urgentie meer nodig heeft;
 • U een woning weigert die een corporatie u aanbiedt.

 

Klachten

De woningen in deze regio worden zo eerlijk mogelijk verdeeld. De gemeenten hebben daarvoor regels vastgesteld. Deze regels staan in de huisvestingsverordening.

Vindt u dat corporaties of gemeenten de regels niet goed toepassen? Dan kunt u een klacht indienen. Neem contact op met een corporatie voor meer informatie.